Ledelsesstil refererer til måden, hvorpå en leder styrer og styrer en organisation, et team eller en gruppe. Der er mange forskellige tilgange til ledelse, og ledere kan vedtage forskellige stilarter baseret på deres personlige egenskaber, organisationens behov og den situation, de står overfor. Her er nogle almindelige ledelsesstile:

  1. Autoritær ledelse: Autoritære ledere træffer beslutninger på egen hånd og giver klare ordrer til deres ansatte. De forventer normalt, at ansatte følger instruktionerne uden meget rum til diskussion. Denne stil fungerer bedst i nødsituationer eller når hurtig beslutningstagning er nødvendig.
  2. Demokratisk ledelse: Demokratiske ledere involverer ansatte i beslutningsprocessen. De indsamler input og meninger fra teamet, før de træffer beslutninger. Dette kan føre til højere engagement og kreativitet blandt de ansatte.
  3. Laissez-faire ledelse: Laissez-faire-ledere giver meget frihed til ansatte og overlader en stor del af beslutningstagningen til dem. Denne stil fungerer godt, når teamet er meget kompetent og selvstyrende, men kan føre til problemer, når der er behov for stærkere styring.
  4. Transformationel ledelse: Transformationelle ledere inspirerer og motiverer ansatte til at opnå mere end de troede var muligt. De sætter høje forventninger og giver støtte for at hjælpe ansatte med at vokse og udvikle sig.
  5. Situationsbestemt ledelse: Situationsbestemt ledelse indebærer at tilpasse lederstilen efter situationen. Ledere vurderer omhyggeligt, hvad der er nødvendigt i en given situation, og tilpasser deres tilgang derefter.
  6. Coachende ledelse: Coachende ledere fokuserer på at udvikle ansattes færdigheder og potentiale.