Laissez-faire ledelse er en ledelsesstil, der kendetegnes ved, at lederen giver medarbejderne en høj grad af autonomi og frihed til at træffe beslutninger og udføre deres opgaver uden for meget indblanding eller styring fra lederens side. Ordet “laissez-faire” kommer fra fransk og betyder “lad gøre” eller “efterlad det alene.”

I en laissez-faire-ledelsesstil forventes det, at medarbejderne er selvdisciplinerede, selvmotiverede og kompetente til at håndtere deres arbejdsopgaver uden konstant vejledning eller tilsyn. Lederen spiller en mere tilbagetrukket rolle og giver frihed til medarbejderne til at træffe beslutninger, udvikle løsninger og organisere deres arbejde på den måde, de finder mest hensigtsmæssig.

Denne ledelsesstil kan være effektiv i situationer, hvor medarbejderne har høj ekspertise, er selvstændige og har et stort ejerskab i deres arbejde. Det kan dog være mindre effektivt i situationer, hvor medarbejderne har brug for mere struktur, retning eller støtte fra deres leder.

Det er vigtigt at bemærke, at laissez-faire-ledelse ikke er ensbetydende med manglende ledelse. Lederen spiller stadig en rolle i at definere mål, etablere rammer og give ressourcer, men han eller hun giver medarbejderne en større grad af selvstyre i forhold til at opnå disse mål.