Autoritær ledelse er en ledelsesstil, hvor lederen udviser en høj grad af kontrol og beslutningsmagt, og hvor medarbejderne forventes at følge lederens ordrer og direktiver uden meget plads til autonomi eller medbestemmelse. Den autoritære leder træffer typisk beslutninger alene og forventer, at medarbejderne udfører opgaverne i overensstemmelse med lederens instruktioner.

Karakteristika for autoritær ledelse omfatter:

  1. Centraliseret beslutningstagning: Autoritære ledere tager beslutninger uden at inddrage medarbejderne i beslutningsprocessen. De forventer, at medarbejderne accepterer og følger beslutningerne uden indsigelser.
  2. Tydelige ordrer og retningslinjer: Autoritære ledere giver klare og specifikke instruktioner til medarbejderne om, hvordan opgaver skal udføres, og forventer, at disse instruktioner følges nøje.
  3. Begrænset medbestemmelse: Medarbejderne har normalt lidt eller ingen indflydelse på beslutningsprocessen og har begrænset mulighed for at bidrage med deres ideer eller forslag.
  4. Stram kontrol: Autoritære ledere har tendens til at overvåge og kontrollere medarbejdernes arbejde nøje for at sikre, at det udføres i overensstemmelse med deres forventninger.
  5. Autoritet og hierarki: Autoritær ledelse er ofte hierarkisk og bygger på lederens autoritet som den endelige beslutningstager.

Den autoritære ledelsesstil kan være effektiv i situationer, hvor der er behov for hurtige beslutninger, sikkerhed og nøje overvågning af arbejdet. Men det kan også føre til utilfredse medarbejdere, manglende kreativitet og lav moral, hvis det anvendes uhensigtsmæssigt eller i situationer, hvor medarbejderne har brug for at føle sig mere engagerede og inddraget i beslutningsprocessen. Moderne organisationskulturer fremmer ofte mere deltagende og demokratiske former for ledelse for at styrke medarbejderengagement og innovation.