Situationsbestemt ledelse, også kendt som situational leadership, er en ledelsesteori og tilgang, der blev udviklet af Paul Hersey og Ken Blanchard i 1969. Denne tilgang til ledelse fokuserer på ideen om, at der ikke findes en enkelt “one-size-fits-all” lederstil, der er effektiv i alle situationer. I stedet argumenterer Situationsbestemt ledelse for, at ledere bør tilpasse deres ledelsesstil til de specifikke behov og omstændigheder, de står over for.

Hovedprincippet i Situationsbestemt ledelse er, at effektiv ledelse afhænger af to primære faktorer:

  1. Modenhed eller kompetence af de personer, der bliver ledet: Dette henviser til medarbejdernes evne, erfaring og villighed til at udføre en given opgave eller arbejde inden for en bestemt rolle. Modenhed kan variere fra lav til høj, og det påvirker den type støtte og ledelse, der er nødvendig.
  2. Ledelsens stil: Situationsbestemt ledelse identificerer fire grundlæggende ledelsesstile, som ledere kan anvende, afhængigt af medarbejdernes modenhed og situationen. Disse stilarter er direkte instruerende, støttende, deltagerorienteret og delegerende. Ledere skal vælge den mest hensigtsmæssige stil baseret på de aktuelle omstændigheder.

De fire ledelsesstile i Situationsbestemt ledelse er som følger:

  • Direkte instruerende (S1): Denne stil anvendes, når medarbejdere har lav modenhed. Lederen giver klare instruktioner, mikroleder og tager beslutninger på vegne af medarbejderne.
  • Støttende (S2): Støttende ledelse bruges, når medarbejderne er modent, men mangler selvtillid. Lederen giver stadig retning, men involverer også medarbejderne mere og giver støtte og feedback.
  • Coachende (S3): Denne stil bruges, når medarbejderne er modent, dygtige, og de har brug for mindre vejledning. Lederen engagerer sig mere som en rådgiver og inddrager medarbejderne i beslutningsprocessen.
  • Delegerende (S4): Delegerende ledelse er passende, når medarbejderne er meget modent og dygtige. Lederen giver ansvar og beslutningskompetence til medarbejderne og træder tilbage.

Situationsbestemt ledelse kræver, at ledere kan vurdere medarbejdernes modenhed og anvende den passende ledelsesstil. Det er en dynamisk tilgang, hvor ledere skal tilpasse sig ændringer i medarbejdernes færdigheder og motivation over tid.

Det er værd at bemærke, at Situationsbestemt ledelse har været genstand for kritik og debat. Nogle kritikere mener, at det kan være komplekst og tidskrævende at implementere korrekt, og at det muligvis ikke passer til alle situationer. Alligevel har det været en værdifuld tilgang for mange ledere, der ønsker at tilpasse deres ledelsesstil for at opnå bedre resultater og effektivitet i deres organisationer.