Emotionel Intelligens (EQ) skaber stærke ledere og stærke ledere skaber stærke teams

Hvis man tænker på det ret komplekse arbejdsmiljø, vi befinder os i, i dag, er der ikke noget at sige til, at det kan være forbandet svært at mestre evnen til at forstå og håndtere følelser – både hos dig selv og dine medarbejdere. Ikke desto mindre er det afgørende for succes i rollen som leder.

Men der er et begreb, der i min verden overskygger dem alle, når det kommer til succes i lederrollen – det er Emotionel Intelligens (EQ). Emotionel intelligens i ledelse er ikke kun en buzzword, det er en afgørende faktor for styrke i lederrollen – en faktor der kan inspirere, motivere og lede teams effektivt.

Hvad er EQ

Inden vi går videre, synes jeg det er vigtigt at få sat et par ord på, hvad EQ egentlig er – og ikke mindst, hvilke komponenter, begrebet dækker over.

EQ refererer til evnen til at genkende, forstå, regulere og håndtere ens egne følelser samt at være opmærksom på andres følelser og reagere på dem på en passende måde. EQ er en vigtig komponent inden for personlig udvikling og skabelsen af relationer, hvorfor det også har stor betydning i ledelse og arbejdsmiljøer generelt.

Emotionel intelligens består af flere komponenter, herunder er de 4, jeg mener, er de absolut vigtigste:

Selvbevidsthed

Evnen til at forstå ens egne følelser, styrker, svagheder og værdier. Det indebærer også at være opmærksom på, hvordan ens følelser påvirker ens adfærd og beslutningstagning.

Selvregulering

Evnen til at kontrollere og regulere ens egne følelser, især i stressende eller udfordrende situationer. Dette inkluderer evnen til at undgå impulsive reaktioner og håndtere konflikter konstruktivt.

Empati

Evnen til at forstå og tage hensyn til andres følelser, perspektiver og behov. Empati indebærer at kunne sætte sig i andres sted og vise medfølelse og forståelse.

Sociale færdigheder

Evnen til at opbygge og vedligeholde sunde relationer, kommunikere effektivt og samarbejde med andre. Dette omfatter også evnen til at løse konflikter og samarbejde produktivt i teams.

Emotionel intelligens gør dig til en stærk leder

I den resterende del af dette indlæg vil jeg udforske, hvad Emotionel Intelligens i ledelse handler om, og hvordan ledere kan udvikle den for at styrke både ledelsesevner og relationer i deres teams.

Emotionel Intelligens i Ledelse er som sådan ikke anderledes end emotionel intelligens i andre sammenhænge. Også her handler det altså om evnen til at genkende, forstå og styre dine egne følelser samt følelserne hos teamet. Det indebærer også at kunne anvende denne forståelse til at tage informerede beslutninger, kommunikere effektivt og skabe en positiv arbejdskultur.

Så hvordan gør Emotionel Intelligens dig stærkere som ledere? Nu hvor vi har defineret, hvad begrebet dækker over, så lad os se på, hvordan det rent praktisk kan hjælpe til at forbedre evnerne hos en leder:

Bedre beslutningstagning

Ledere med høj EQ er i stand til at træffe bedre beslutninger, da de er i stand til at afveje følelser og fakta. De er mindre tilbøjelige til at blive fanget af impulsivitet eller negative følelser og kan derfor træffe mere informerede og strategiske beslutninger.

Konflikthåndtering

En høj EQ hos ledere hjælper med at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. De kan forstå forskellige synspunkter og arbejde på at finde løsninger, der gavner både individet og teamet som helhed.

Teamudvikling

Lederes evne til at opbygge stærke relationer og forstå deres medarbejderes behov og følelser er afgørende for at motivere og engagere medarbejderne. EQ bidrager til en positiv arbejdskultur og øger teamets samarbejdsevner.

Kommunikation

Ledere med høj EQ er i stand til at kommunikere klart og effektivt. De forstår, hvordan deres ord og handlinger påvirker andre, og de er gode til at tilpasse deres kommunikation til forskellige situationer og personlighedstyper.

Så – dermed 4 områder, hvor lederevner kan styrkes markant gennem EQ. Men bid lige mærke i det allersidste ord under kommunikation. Personlighedstyper. Shit, nu stiger kompleksiteten markant. For når vi begynder at tage DISC med i overvejelserne om EQ og de faktorer der skal mestres for at blive bedre ift. beslutninger, konflikter, udvikling af teamet og kommunikation, ja, så kan det for nogle profiltyper være sværere end andre.

DISC-profilernes arbejde med EQ – fordele og ulemper

De forskellige DISC-profiler repræsenterer forskellige personlighedstræk og adfærdsmønstre, og hver profil har sine egne styrker og udfordringer, når det kommer til at udvikle Emotionel Intelligens (EQ). Her vil jeg prøve at komme med mine tanker om, hvordan de forskellige DISC-profiler kan arbejde med at forbedre deres EQ:

Dominans (D-profil)

Styrke: D-profiler er ofte beslutsomme og handlekraftige, hvilket kan være nyttigt i ledelsesmæssige roller.

Udfordring: De kan have en tendens til at være mindre opmærksomme på andres følelser og synspunkter.

Arbejde med EQ: D-profiler kan arbejde på at udvikle empati ved at lytte aktivt til andre og tage sig tid til at forstå deres perspektiver. De kan også arbejde på at regulere deres egne følelser og undgå impulsive reaktioner. Herunder er et par af de områder, en D-profil især kan arbejde med, for at forbedre EQ:

Selverkendelse

 • Anerkend dine styrker og svagheder som en D-profil. Forstå, hvordan dominans kan påvirke relationer og evnen til at forstå andres følelser.
 • Overvej, hvordan din adfærd kan opfattes af andre. Er du for f.eks. autoritær eller stærk i din kommunikation?

Empati

 • Arbejd på at udvikle din evne til at forstå og sympatisere med andres følelser og perspektiver. Lyt aktivt og prøv at sætte dig i andres sko.
 • Øv dig i at udvise tålmodighed og forståelse, især når andre ikke er enige med dig eller arbejder på en anden måde end dig.

Selvkontrol

 • Anerkend, at din tendens til at være stærk og beslutsom kan føre til konflikter eller overvældende andre. Arbejd på at udvikle selvkontrol og tænke på konsekvenserne af dine handlinger.
 • Prøv at undgå at reagere impulsivt på følelser og stress. Træn i at tage pauser og trække vejret, inden du reagerer.

Jeg er selv høj på D i min personlighedsprofil (DISC). Et lille tip herfra, som jeg selv ofte bruger er 48-timers-reglen. Det vil helt kort sige, at føler jeg mig oprevet over en situation, en mail eller noget tredje, så afventer jeg at svare op til 48 timer efter. Jeg undlader ikke at svare og dermed undertrykke mit eget behov, men jeg tillader mig selv at få rum til at komme med et mere nuanceret svar. Jeg skal dog have svaret senest 48 timer efter. Føler jeg mig stadig lige så oprevet 2 døgn senere, ja, så må jeg antage at jeg har noget at have det i.

Relationer

 • Fokuser på at opbygge gode relationer med kolleger. Brug din dominans til at lede og motivere, men vær opmærksom på at skabe et positivt og støttende miljø.
 • Samarbejd med andre og prøv at værdsætte deres bidrag og input.

Konflikthåndtering

 • Lær at håndtere konflikter på en mere konstruktiv måde. Prøv at forstå, hvorfor konflikten opstod, og søg løsninger, der gavner alle parter.
 • Overvej at bruge din beslutsomhed og viljestyrke til at opnå fredelige løsninger i stedet for at insistere.

Indflydelse (I-profil):

Styrke: I-profiler er ofte gode til at opbygge relationer og kommunikere med andre.

Udfordring: De kan have en tendens til at blive revet med af deres egne følelser og ideer.

Arbejde med EQ: I-profiler kan arbejde på at udvikle selvregulering ved at tænke over deres reaktioner og følelsesmæssige impulser. De kan også fokusere på at forstå andres behov og følelser endnu bedre.

Når det kommer til at forbedre EQ hos en I-profil, er der flere skridt, der kan tages. kigger vi igen på de samme områder, vil følgende være gældende for I-profilen:

Selverkendelse

 • Anerkend dine styrker og svagheder som en I-profil. Forstå, hvordan din udadvendthed kan påvirke dine relationer og din evne til at forstå andres følelser.
 • Overvej, hvordan din entusiasme og engagement kan opfattes af andre. Er du opmærksom på andres følelser og behov?

Empati

 • Arbejd på at udvikle din evne til at forstå og sympatisere med andres følelser og perspektiver. Lyt aktivt og vis interesse for, hvad andre siger og føler.
 • Prøv at sætte dig i andres sted for at få en bedre forståelse af deres oplevelser og synspunkter.

Selvkontrol

 • Da I-profiler kan være meget følelsesmæssige og engagerede, er det vigtigt at udvikle selvkontrol. Prøv at undgå at lade dine følelser styre din adfærd i overdreven grad.
 • Tænk over konsekvenserne af dine handlinger, før du handler impulsivt, især i følelsesmæssigt ladte situationer.

Relationer

 • Brug din naturlige udadvendthed til at opbygge og styrke relationer med andre. Vær opmærksom på at skabe positive og støttende interaktioner.
 • Del din entusiasme og energi med andre, men sørg for at give dem plads til at udtrykke sig og deltage aktivt i samtalen.

Konflikthåndtering

 • Lær at håndtere konflikter på en mere konstruktiv måde ved at anerkende andres følelser og perspektiver.
 • Brug din evne til at kommunikere effektivt til at løse konflikter gennem dialog og samarbejde.

Udvikling

 • Praktiser empati og selvbevidsthed dagligt for at styrke dine emotionelle intelligensfærdigheder.

Stabilitet (S-profil):

Styrke: S-profiler er ofte tålmodige og gode til at skabe stabilitet i teamet.

Udfordring: De kan være tilbageholdende med at udtrykke deres egne følelser eller bekymringer.

Arbejde med EQ: S-profiler kan arbejde på at udvikle selvbevidsthed ved at blive mere opmærksomme på deres egne følelser og behov, samt udtrykke dem. De kan også øve sig i at udtrykke sig selv på en sund og konstruktiv måde. Herunder – igen med samme udgangspunkt, er mine forslag til, hvad en S-profil, kan gøre, for at forbedre sin EQ:

Selverkendelse

 • Start med at forstå dine styrker og svagheder som en S-profil. Anerkend, at din tålmodighed og evne til at lytte er gode egenskaber for EQ, men din tendens til at undgå konflikter kan nogle gange føre til undvigende adfærd.

Empati

 • Arbejd på at styrke din evne til at forstå og føle med andre. Prøv at sætte dig i andres sko og forstå deres følelser og perspektiver.
 • Aktiv lytning er en færdighed, du kan forfine. Vis interesse for, hvad andre siger, og styrk din evne til at afgøre, hvordan de har det.

 Selvkontrol

 • Vær opmærksom på, hvordan du reagerer på følelser og pressede situationer. Da S-profiler har en tendens til at undgå konflikter, kan det være nyttigt at udvikle din evne til at tackle konflikter på en sund måde uden at undertrykke følelser.

Relationer

 • Brug din empati og evne til at lytte til at opbygge stærke og tillidsfulde relationer med andre. Vær der for dem og tilbyd støtte, når det er nødvendigt.
 • Overvej at udtrykke dine følelser og behov mere åbent, så andre kan forstå dig bedre og dermed også støtte dig.

Konflikthåndtering

 • Øv dig i at tackle konflikter på en sund og konstruktiv måde, selvom det kan være ubehageligt. Vær ikke bange for at udtrykke dine synspunkter og følelser på en respektfuld måde.

Udvikling

 • Praktiser at sætte dig selv i udfordrende situationer, hvor du kan træne din evne til at håndtere følelsesmæssige udfordringer.

Compliance (C-profil):

Styrke: C-profiler er ofte nøjagtige og analytiske, hvilket kan bidrage til præcision i beslutningstagning.

Udfordring: De kan have en tendens til at fokusere for meget på detaljer og være mindre følelsesmæssigt åbne.

Arbejde med EQ: C-profiler kan arbejde på at udvikle empati ved at prøve at forstå andres synspunkter og følelser. De kan også arbejde på at regulere deres perfektionistiske tendenser og være mere åbne over for feedback.

Vi mangler, som den sidste, at kigge ind på C-profilen. Ud fra samme områder, kan denne profiltype med fordel arbejde med følgende:

Selverkendelse

 • Begynd med at forstå dine styrker og svagheder som en C-profil. Anerkend, at din omhyggelighed og evne til at analysere information kan være en styrke for EQ, men din tendens til at være for kritisk eller reserveret kan påvirke dine relationer negativt.

Empati

 • Arbejd på at udvikle din evne til at forstå og sympatisere med andres følelser og perspektiver. Prøv at sætte dig i andres sko og overvej, hvordan de føler sig.
 • Øv dig i at udtrykke empati og forståelse over for andre, selvom du ikke altid forstår deres måde at tænke og handle på.

Selvkontrol

 • Vær opmærksom på, hvordan du håndterer dine egne følelser – især i pressede situationer. C-profiler kan have en tendens til at undertrykke følelser eller være for selvkritiske.
 • Lær at udtrykke dine følelser og bekymringer på en konstruktiv måde uden at være for hård ved dig selv eller andre.

Relationer

 • Brug din evne til at analysere og forstå detaljer til at opbygge tillidsfulde og stabile relationer.
 • Overvej at udtrykke dine tanker og følelser mere åbent, så andre kan forstå dig bedre og føle sig mere forbundet med dig.

Konflikthåndtering

 • Øv dig i at håndtere konflikter på en mere følsom måde. Vær opmærksom på at undgå at være for kritisk eller dømmende over for andre i konfliktsituationer.
 • Fokuser på at finde løsninger baseret på fakta og logik og undgå unødig kompleksitet.

Udvikling

 • Praktiser at sætte dig selv i sociale situationer, hvor du kan træne dine interpersonelle færdigheder og blive mere opmærksom på, hvornår det ukomfortable melder sig.

Som du lige har læst i ovenstående, er der mange punkter, der går igen i alle profiltyper, når det kommer til at forbedre EQ. Personligt vil jeg fremhæve evnen til selvrefleksion. Den er i min optik helt afgørende for succes.

I sidste ende kan alle DISC-profiler drage fordel af at arbejde på deres EQ, da det hjælper med at forbedre deres interpersonelle færdigheder, konflikthåndtering og evnen til at samarbejde effektivt med andre.

Sørg for at udvikle dig

Nu har vi være godt omkring det hele, men der er meget mere at sige. Det bliver dog ikke i dette indlæg. Bottom line er, at man som leder er nødt til at udvikle sig. Det kræver selvrefleksion, og stod jeg med valget, hvor jeg kun måtte vælge en eneste færdighed blandt alle, så er der ingen tvivl om, at jeg ville vælge den – Både hos mig selv og medarbejderne!

Det er altid en god start at blive mere selvbevidst. Tage sig tid til at reflektere over sine følelser, reaktioner og adfærd i forskellige situationer. Derigennem er det lettere at arbejde på at håndtere stress og negative følelser. Jeg tror også på, at empati kommer gennem selvrefleksion. Lyt til medarbejderne og forsøg at forstå deres perspektiver og følelser. Vis interesse for dem som mennesker, ikke kun som medarbejdere. Vi kommer ikke udenom at arbejde på kommunikationen. Det ender stort set altid der. “Havde vi bare kommunikeret med hinanden, så var vi ikke endt her” – den sætning tror jeg vi alle har sagt eller hørt. Kommunikation øger samarbejdsevne og med samarbejde kommer konstruktiv feedback, som styrker sammenhængskraften i teamet.

Mine afsluttende tanker er, at Emotionel Intelligens i ledelse er en nøgleresurse i nutidens arbejdsmiljø. Stærke ledere forstår, at det ikke kun handler om at lede opgaver, men også om at lede mennesker. Ved at udvikle EQ som leder kan man forbedre sin beslutningstagning, håndtere konflikter mere effektivt og skabe en mere produktiv og harmonisk arbejdsplads. Så tag det første skridt mod at blive en stærkere leder ved at investere i din Emotionelle Intelligens.

1 Comment
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *