Aktiv lytning er en kommunikationsteknik, hvor en person lytter opmærksomt til en anden persons tale med det formål at forstå og engagere sig i samtalen på en dyb og meningsfuld måde. Dette indebærer at give den talende ens fulde opmærksomhed, vise interesse og forståelse og reagere på en måde, der viser, at man lytter nøje.

Nøgleelementer i aktiv lytning omfatter:

  1. Opnå øjenkontakt: Se den person, du taler med, i øjnene for at vise, at du er engageret og opmærksom.
  2. Fjern forstyrrelser: Undgå distraktioner, såsom at kigge på din telefon eller andet, der kan afbryde samtalen.
  3. Paraphrasing og opfølgningsspørgsmål: Gentag eller parafraser, hvad den anden person siger, for at bekræfte din forståelse og stille opfølgende spørgsmål for at uddybe samtalen.
  4. Empati: Prøv at forstå og anerkende den anden persons følelser og perspektiv.
  5. Undgå at afbryde: Lad personen tale færdig, før du svarer eller stiller spørgsmål.
  6. Ikke-verbale signaler: Brug kropssprog og ansigtsudtryk til at vise, at du er engageret og interesseret.

Aktiv lytning er afgørende for effektiv kommunikation, da den hjælper med at opbygge tillid, forbedrer relationer og fremmer bedre forståelse mellem mennesker. Det er en værdifuld færdighed i både personlige og professionelle sammenhænge.