Emotionel intelligens (EQ eller følelsesmæssig intelligens) refererer til evnen til at forstå, håndtere og regulere ens egne følelser og forstå og påvirke andres følelser i sociale interaktioner. Emotionel intelligens er afgørende for at opbygge sundes relationer, kommunikere effektivt og navigere i komplekse sociale situationer. Denne koncept blev først populariseret af psykologen Daniel Goleman i hans bog “Emotional Intelligence” fra 1995.

Emotionel intelligens består typisk af flere komponenter, herunder:

  1. Selvopfattelse: Evnen til at forstå og anerkende ens egne følelser, styrker og svagheder. Dette omfatter også selvbevidsthed og selvtillid.
  2. Selvregulering: Evnen til at kontrollere ens egne impulser og reaktioner, udvise selvbeherskelse og tilpasse sig ændrende omstændigheder. Dette hjælper med at undgå uhensigtsmæssige udbrud og beslutninger baseret på følelser i øjeblikket.
  3. Social bevidsthed: Evnen til at opfange andres følelser, perspektiver og behov. Dette omfatter at udvise empati, vise interesse for andres synspunkter og forståelse af kulturelle forskelle.
  4. Relationel færdigheder: Evnen til at opbygge og vedligeholde sunde relationer, kommunikere effektivt, samarbejde og løse konflikter konstruktivt.
  5. Selvbevidsthed: Evnen til at motivere sig selv, fastholde mål og opnå selvledelse. Dette inkluderer også evnen til at udvise tålmodighed og vedholdenhed i arbejdet mod mål.

Emotionel intelligens spiller en afgørende rolle i både personlig og professionel succes. Det kan hjælpe med at forbedre kommunikation, styrke lederskabsfærdigheder, øge samarbejdet, forbedre konfliktløsningsevner og fremme en sund arbejdsmiljø. Mennesker med høj EQ har ofte en fordel, når det kommer til at forstå og håndtere sociale situationer og opbygge dybere forbindelser med andre. Da EQ er noget, der kan trænes og udvikles, er det en færdighed, der kan forbedres gennem bevidsthed, træning og praksis.