Hold kæft og led!

Jeg har selv været der, og jeg kan nok ikke sige mig fri for stadig at falde i en gang imellem. I de tilfælde hvor jeg gør, har jeg en sætning, jeg siger til mig selv – en sætning der efterhånden er blevet til et princip: “Hold kæft og led!” Det her indlæg handler om egoledelse, hvor lederen har et større behov for selv at shine, end at se sit team gøre det.

God ledelse er afgørende for succes, men det sker ofte at ledere har et behov for at placere sig selv i centrum, tage æren for teamets præstationer og overse det fælles bidrag. Jeg er ikke i tvivl om, at det udgør en betydelig udfordring for effektivt teamarbejde og kan undergrave organisationens samlede succes. Som jeg ser det, er der en række ulemper ved det, som jeg vil betegne som egoistiske ledere. En af de mest åbenlyse udfordringer er manglen på samarbejde og teamwork. Egoledere fokuserer ofte udelukkende på deres egne interesser og ambitioner, hvilket kan skabe en giftig arbejdskultur, hvor medarbejderne ikke føler sig opmuntret til at samarbejde for at opnå fælles mål. Det kan kun føre til ineffektivitet, manglende innovation og tab af motivation blandt medarbejderne.

Der er ingen der gider arbejde under en, der altid selv tager æren og derfor tror jeg på, at en anden konsekvens er, at egoledere kan have svært ved at fastholde talentfulde medarbejdere. Når medarbejdere føler, at deres leder kun er interesseret i at fremme deres eget omdømme og karriere, kan det føre til frustration og en følelse af manglende anerkendelse. Det resulterer i højt medarbejderchurn, som kan være skadeligt for organisationens kontinuitet og produktivitet.

Man kan undre sig over, hvorfor filan det er sådan. For mig er det åbenlyst, at egoistiske ledere mangler empati og evnen til at forstå medarbejdernes behov og bekymringer. Manglende empatiske evner eller EQ i det hele taget, skaber et dårligt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke føler sig hørt eller værdsat. Derudover er min opfattelse også, at mangel på empati kan påvirke evnen til at træffe velinformerede beslutninger, da man ikke er tilbøjelige til at tage hensyn til forskellige perspektiver.

Videnskaben har talt

Når jeg prøver at undersøge det en smule mere dukker der faktisk flere videnskabelige forklaringer op. Videnskaben inden for lederskab og adfærdspsykologi har undersøgt forskellige faktorer, der kan bidrage til, at nogle ledere har en tendens til at tage æren for ting. Jeg synes flere af dem forklarer det godt og det hjælper gevaldigt til at forstå mening bag – men ikke årsagen til. Nogle af områderne, vil jeg da indrømme, at jeg selv kan relatere til som leder. Her er 5 af årsagerne, kort forklaret:

Præstationsmotivation

Nogle ledere oplever en høj grad af præstationsmotivation, hvilket betyder, at de er meget fokuserede på at opnå succes og anerkendelse. I nogle tilfælde kan denne drivkraft føre til, at ledere tager æren for resultater for at opnå personlig anerkendelse og forfremmelse.

Organisationskultur

Kulturen i en organisation kan også påvirke lederes adfærd. I konkurrenceprægede eller præstationsorienterede kulturer kan ledere føle sig pressede til at vise resultater for at bevare eller forbedre deres position. Dette pres kan føre til en tendens til at tage æren for succes og undgå at påtage sig ansvar for fiasko.

Selvbeskyttelse

Nogle ledere kan tage æren for succes for at beskytte deres egen position og image. Ved at fremhæve deres egne præstationer kan de forsøge at sikre, at de opfattes positivt af overordnede, kolleger og andre interessenter.

Mangel på teamorientering

Ledere, der mangler fokus på teamets succes og i stedet er individualistisk orienterede, kan være mere tilbøjelige til at tage æren for sig selv. Dette kan skyldes en manglende anerkendelse af det kollektive bidrag fra teamet og en overvurdering af deres egen rolle.

Narcissisme

Forskning indikerer, at nogle ledere kan have narcissistiske træk, hvilket indebærer en overdreven selvinteresse og en stærk trang til at blive beundret og anerkendt. Narcissistiske ledere kan være mere tilbøjelige til at tage æren for succesfulde resultater og minimere eller undgå at påtage sig ansvar for fejl.

Samlet set tror jeg på, at egoistiske ledere kan underminere en hel organisation ved at skabe en giftig arbejdskultur, miste talentfulde medarbejdere og skade omdømmet. Det må derfor være afgørende at fremme ledelseskvaliteter, der værdsætter samarbejde, empati og anerkendelse for at opnå langvarig succes.

Jeg vil gerne slutte af med tre områder, hvor jeg tror at man som leder kan skabe succes, hvis man efterlever “hold kæft og led-princippet”.

Det handler om teamet om samarbejde og om anerkendelse

Ledere, der konsekvent fremhæver deres egne præstationer, skaber en ubalance i lederskabet. Når ledelse bliver ensidigt fokuseret på personlig succes, kan det føre til lav morale og begrænset udnyttelse af teamets potentiale. Effektiv ledelse bør ikke kun handle om at træffe beslutninger, men også om at inspirere og motivere et sammenhængende team.

At være en effektiv leder indebærer at forstå, at nøglen til succes ligger i at placere teamet i centrum. Det handler ikke kun om at give retning, men også om at anerkende og værdsætte det kollektive arbejde. Når man som leder formår at skifte fokus fra “jeg” til “vi,” skabes et miljø, hvor innovation og engagement trives og hvor kompetencer højnes.

At praktisere “hold kæft og led” tror jeg på kræver, at man som leder bliver mere opmærksom på behovet for at anerkende teamets bidrag. Det indebærer ikke kun at rose individuelle præstationer, men også at fremhæve teamets samarbejde og dele æren for succes bredt ud på teamet. Anerkendelse er ikke kun en moralsk forpligtelse, men også en kæmpe motivationsfaktor, der styrker teamets samhørighed.

Så for at bryde den onde modsætning til “hold kæft og led” er det afgørende at etablere en kultur for samarbejde og åbenhed. Ledere bør opmuntre til dialog, lytte til teamets input og tydeligt kommunikere organisationens værdier. I min afdeling investerer vi bredt i f.eks. workshops, træning og mulighed for faglig udvikling, som jeg føler er med til at styrke samarbejdskulturen og skabe et miljø, hvor de fleste føler sig værdsat og hørt.

Ledelse er ikke blot en position, men en praksis. At være en effektiv leder kræver evnen til at skabe og vedligeholde et miljø, hvor teamet trives og lykkedes.  Mangel på “Hold kæft og led-princippet” begrænser ikke kun lederens egen succes, men det hæmmer også hele virksomhedens potentiale. Ved at omfavne teamarbejde og aktivt anerkende det kollektive bidrag, kan ledere bygge stærke, bæredygtige teams og skabe en positiv kultur, hvor alle trækker i samme retning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *