Transformativt lederskab, også kendt som transformationelt lederskab, er en ledelsesstil, der fokuserer på at inspirere og motivere medarbejdere til at opnå deres fulde potentiale og bidrage til organisationens succes. Denne ledelsesstil blev først udviklet af James MacGregor Burns og senere udvidet af Bernard M. Bass.

Kerneelementerne i transformativt lederskab omfatter:

  1. Inspirerende vision: Transformativt ledere præsenterer en klar og spændende vision for fremtiden, som engagerer og motiverer medarbejderne. De hjælper med at skabe en fælles forståelse af mål og retning.
  2. Intellektuel stimulering: Ledere opmuntrer medarbejderne til at tænke kreativt, udfordre status quo og udvikle innovative løsninger. De skaber et miljø, hvor medarbejderne opfordres til at tænke selvstændigt.
  3. Individuel hensyntagen: Transformative ledere er opmærksomme på medarbejdernes behov, mål og styrker. De tilbyder støtte og mentorordninger, der hjælper medarbejderne med at udvikle deres potentiale.
  4. Inspirerende motivation: Ledere bruger motivationsteknikker som anerkendelse og belønning til at opmuntre medarbejderne. De skaber en entusiastisk og positiv arbejdsmiljø.

Transformativt lederskab er kendt for at skabe en stærk organisationskultur, øge medarbejdernes engagement og fremme innovation. Denne tilgang til ledelse er ofte set som en modstykke til den mere traditionelle ledelsesstil, hvor ledere primært fokuserer på at belønne eller straffe medarbejdere baseret på deres præstationer.