Ekstern motivation refererer til motivation, der stammer fra eksterne faktorer eller påvirkninger, såsom belønninger, straf, anerkendelse eller ydre forventninger. Når en person er eksternt motiveret, udfører de en opgave eller forfølger et mål primært på grund af de eksterne incitamenter eller påvirkninger, der er til stede. Denne form for motivation kan være i kontrast til indre motivation, hvor en person handler baseret på indre ønsker og personlige interesser.

Karakteristika ved ekstern motivation inkluderer:

  1. Belønninger og straf: Eksterne faktorer som løn, bonusser, anerkendelse, straf eller sociale forventninger fungerer som drivkraften bag handlingen.
  2. Krav og forventninger: Handlingen udføres for at opfylde forventninger eller krav fra andre, såsom arbejdsgivere, forældre, lærere eller samfundet generelt.
  3. Kortsigtet motivation: Ekstern motivation kan være effektiv på kort sigt for at opnå bestemte resultater, men den kan være mindre holdbar end indre motivation, da den afhænger af eksterne faktorer.
  4. Risiko for tab af motivation: Hvis de eksterne incitamenter fjernes eller ophører med at eksistere, kan motivationen også aftage, hvilket kan føre til manglende interesse for at fortsætte med handlingen.

Eksempler på ekstern motivation inkluderer at udføre arbejde primært for at tjene penge, at studere for at opfylde forældrenes forventninger, eller at vinde en præmie i en konkurrence. Mens ekstern motivation kan være nyttig i visse situationer, især når der er brug for ydre incitamenter for at opnå specifikke mål, foretrækkes indre motivation ofte, da den er mere bæredygtig og tilfredsstillende på længere sigt. Ledere og undervisere stræber ofte efter at fremme indre motivation hos mennesker, da den kan føre til større engagement og langvarige resultater.