Teori X og Teori Y er to koncepter, der blev udviklet af den amerikanske psykolog og ledelsesekspert Douglas McGregor i 1960’erne. Disse teorier beskriver to forskellige tilgange til ledelse og menneskelig motivation på arbejdspladsen.

  1. Teori X: Teori X beskriver en antagelse om, at de fleste mennesker har en naturlig afsmag for arbejde og vil forsøge at undgå det, hvis de kan. Ifølge denne teori tror ledere, der følger Teori X, at medarbejdere er dovne, mangler ambition og er primært motiveret af økonomisk belønning og straf. Ledere, der anvender Teori X, har en tendens til at have en mere autoritær og kontrolorienteret tilgang til ledelse, hvor de forsøger at overvåge og styre medarbejderne tæt.

  2. Teori Y: Teori Y står i kontrast til Teori X og antager, at de fleste mennesker er naturligt motiverede til at arbejde og udvikle sig. Ifølge Teori Y har medarbejdere en naturlig trang til at være produktive, kreative og ansvarlige. Ledere, der følger Teori Y, tror på at frigive medarbejdernes potentiale ved at skabe et miljø, der opfordrer til selvledelse, empowerment og kreativitet. De tror, at medarbejdere er mere engagerede og produktive, når de får mulighed for at tage ansvar og udføre meningsfuldt arbejde.

Det er vigtigt at bemærke, at Teori X og Teori Y repræsenterer to modsatte ekstremer, og virkeligheden kan være mere nuanceret. Nogle situationer og medarbejdere kan kræve en blanding af begge tilgange afhængigt af konteksten og individuelle præferencer. McGregor introducerede disse teorier som en måde at udfordre traditionelle opfattelser af arbejde og ledelse og opfordrede til mere menneskecentreret tilgange til ledelse.