Tjenerledelse (servant leadership) er en ledelsesfilosofi og tilgang, der fokuserer på at tjene andre først og fremmest. I stedet for at placere lederen i centrum af opmærksomheden og magten, sætter tjenerledelse medarbejdernes og teamets behov først. Denne tilgang til ledelse handler om at opbygge stærke relationer, fremme medarbejdernes vækst og udvikling og skabe en kultur, hvor alle kan trives og blomstre.

Nogle nøgletræk ved tjenerledelse inkluderer:

  1. Empati: Tjenerledere er dygtige til at forstå og tage hensyn til medarbejdernes følelser, behov og perspektiver. De er opmærksomme på, hvordan beslutninger og handlinger påvirker andre.
  2. Empowerment: Tjenerledere giver medarbejderne ansvar og beføjelser til at træffe beslutninger og handle inden for deres roller. De støtter medarbejdernes initiativer og udvikling af deres egne kompetencer.
  3. Åbenhed og gennemsigtighed: Tjenerledere kommunikerer åbent og ærligt med deres team. De deler information og tager beslutninger sammen med medarbejderne.
  4. Lydhørhed: Tjenerledere lytter aktivt til medarbejdernes bekymringer, ideer og feedback. De viser interesse for medarbejdernes velbefindende og trivsel.
  5. Værdier og integritet: Tjenerledere handler i overensstemmelse med høje etiske standarder og værdier. De er rollemodeller for ønsket adfærd.
  6. Fjernelse af hindringer: Tjenerledere arbejder for at fjerne forhindringer og hindringer, der kan forhindre medarbejderne i at udføre deres arbejde effektivt.
  7. Selvrefleksion: Tjenerledere er selvbevidste og reflekterer over deres egne handlinger og adfærd. De stræber efter at forbedre sig selv som ledere.
  8. Mål for personlig og professionel vækst: Tjenerledere hjælper medarbejderne med at nå deres personlige og professionelle mål. De er engagerede i at fremme medarbejdernes vækst og udvikling.

Tjenerledelse blev først introduceret af Robert K. Greenleaf i sin essay fra 1970 med titlen “The Servant as Leader.” Det er en ledelsesfilosofi, der har fået stigende opmærksomhed i de senere år, især i organisationer, der sætter pris på en menneskecentreret tilgang til ledelse. Tjenerledelse kan bidrage til at skabe et positivt arbejdsmiljø, fremme medarbejdernes engagement og produktivitet samt forbedre organisationsresultaterne på lang sigt.