Social loafing (på dansk også kaldet “gratisridning” eller “gratisteri”) er en fænomen inden for socialpsykologi, hvor individer har en tendens til at yde mindre indsats i en gruppeopgave i forhold til, hvad de ville have gjort, hvis de udførte opgaven alene. Dette fænomen opstår typisk, når individuelle bidrag til en gruppeopgave ikke kan identificeres eller måles præcist, og der er en følelse af, at ens bidrag “fordilueres” eller ikke er afgørende for opgavens resultat.

Der er flere faktorer, der kan bidrage til social loafing:

  1. Anonymitet: Når folk føler, at deres handlinger ikke kan spores tilbage til dem individuelt, er de mere tilbøjelige til at yde mindre indsats.
  2. Manglende motivation: Hvis en person ikke ser meningen med opgaven eller ikke føler sig personligt ansvarlig for resultatet, vil de sandsynligvis yde mindre indsats.
  3. Størrelsen af ​​gruppen: Jo større gruppen er, desto lettere er det for enkeltpersoner at skjule deres indsats og føle sig mindre ansvarlige.
  4. Forventet vurdering: Hvis en person forventer, at deres præstation vil blive bedømt negativt, kan de være tilbøjelige til at lave mindre arbejde for at undgå fiasko.

For at reducere social loafing i gruppearbejde kan man træffe foranstaltninger som at tydeliggøre individuelle ansvarsområder, etablere klare mål, fremme en følelse af gruppeidentitet og ansvar samt tilskynde til samarbejde og positiv interaktion i gruppen. Det er vigtigt at skabe en atmosfære, hvor alle i gruppen føler sig engagerede og ansvarlige for opgaven for at minimere virkningerne af social loafing.