Præstationsledelse (performance management) er en kontinuerlig og systematisk proces inden for organisationer, der har til formål at planlægge, overvåge, evaluere og forbedre medarbejderes præstationer for at opnå organisationens mål og succes. Præstationsledelse involverer både ledere og medarbejdere og omfatter typisk følgende trin og aktiviteter:

  1. Målfastsættelse: Ved begyndelsen af en præstationsperiode defineres konkrete mål og forventninger for hver medarbejder. Disse mål skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART).
  2. Kontinuerlig feedback: Løbende kommunikation mellem ledere og medarbejdere er afgørende. Dette inkluderer regelmæssige samtaler, hvor præstationer diskuteres, og hvor medarbejderen modtager feedback om, hvordan de gør det.
  3. Evaluering: På slutningen af en præstationsperiode gennemføres en formel evaluering, hvor medarbejderens præstationer vurderes i forhold til de fastlagte mål og forventninger. Denne vurdering kan føre til fastsættelse af lønforhøjelser, forfremmelser, bonusser og andre belønninger eller sanktioner.
  4. Udviklingsplaner: Baseret på evalueringen af ​​medarbejderens præstationer udvikles der ofte individuelle udviklingsplaner for at hjælpe medarbejderen med at forbedre færdigheder eller løse eventuelle udfordringer.
  5. Anerkendelse og belønning: Præstationsledelse inkluderer også anerkendelse og belønning for en god præstation. Dette kan være i form af lønforhøjelser, bonusser, anerkendelse fra ledelsen eller andre incitamenter.
  6. Yderligere træning og udvikling: Præstationsledelse involverer også at identificere behov for yderligere træning eller udvikling for medarbejderne for at hjælpe dem med at nå deres mål.
  7. Korrektion og handling: Hvis medarbejderens præstationer ikke opfylder de fastlagte standarder eller mål, kan der træffes foranstaltninger for at rette op på situationen, såsom yderligere træning, tættere opfølgning eller muligvis disciplinære foranstaltninger.

Præstationsledelse er en vigtig proces, der hjælper organisationer med at opnå deres mål ved at sikre, at medarbejderne arbejder effektivt og produktivt. Det er også en værdifuld mulighed for medarbejderne at modtage feedback, identificere deres styrker og svagheder og arbejde på at forbedre deres præstationer. En vellykket præstationsledelsesproces kræver god kommunikation, klare mål og regelmæssig opfølgning for at skabe en kultur med konstant læring og forbedring.