Motivationsteorier er teorier, der forsøger at forklare, hvorfor folk handler, som de gør, og hvad der driver dem til at opnå bestemte mål eller udføre bestemte handlinger. Disse teorier undersøger de faktorer, der påvirker og styrer en persons motivation.

Der er flere forskellige motivationsteorier, og nogle af de mest kendte inkluderer:

  1. Maslows behovspyramide: Denne teori udviklet af Abraham Maslow hævder, at mennesker har forskellige lag af behov, og de stræber efter at opfylde de grundlæggende fysiologiske behov først (som mad og vand), efterfulgt af sikkerhed, kærlighed og tilhørsforhold, anerkendelse og endelig selvrealisering.
  2. Herzbergs tofaktorteori: Frederick Herzberg skelnede mellem to typer faktorer, der påvirker arbejdsmotivation: tilfredshed og utilfredshed. Faktorer, der fører til tilfredshed, er relateret til selve jobbet, mens faktorer, der fører til utilfredshed, er relateret til arbejdsforholdene.
  3. VIE-teorien (forventning-værdi-instrumentalitet): Dette er en teori inden for adfærdspsykologi, der fokuserer på, hvordan forventninger om resultater og værdien af disse resultater påvirker motivationen. Folk er mere tilbøjelige til at være motiverede, hvis de forventer en positiv belønning og værdsætter denne belønning.
  4. Selvbestemmelsesteorien: Denne teori hævder, at folk er mest motiverede, når de har en følelse af autonomi, kompetence og tilhørsforhold. Det handler om at lade folk tage beslutninger, føle, at de mestrer udfordringer, og føle sig forbundet med andre.
  5. Teorien om målsætning: Ifølge denne teori er målsætning vigtig for at motivere folk. Mennesker er mere tilbøjelige til at arbejde hårdere og længere, når de har klare, specifikke mål.

Disse teorier og andre lignende teorier hjælper med at forstå, hvad der driver mennesker til at handle på bestemte måder, hvad enten det er i arbejdssammenhænge, uddannelse eller andre livssituationer. Forståelse af motivationsteorier kan hjælpe organisationer og enkeltpersoner med at forbedre motivationen og opnå deres mål.