GROW er en akronym, der bruges i ledelsessammenhæng, især i coaching og samtaler om målsætning og udvikling. Hver af bogstaverne i “GROW” repræsenterer et vigtigt element i en struktureret samtale eller proces, der sigter mod at hjælpe en person med at opnå sine mål. Her er en beskrivelse af, hvad hvert bogstav i GROW står for:

  1. G – Goal (Mål): Dette trin indebærer at definere og afklare målet eller målene for samtalen eller processen. Hvad ønsker personen at opnå?
  2. R – Reality (Virkelighed): Her vurderes den nuværende situation eller virkelighed. Hvad er den aktuelle status, udfordringerne og mulighederne?
  3. O – Options (Muligheder): Dette trin handler om at generere og undersøge mulige løsninger eller handlinger, der kan hjælpe med at nå målet.
  4. W – Way Forward (Videre frem): Endelig beslutter personen sig for en handlingsplan. Hvad skal der gøres, hvornår og af hvem? Hvordan vil målet blive opnået?

GROW-modellen er en struktureret tilgang, der bruges af ledere, trænere og mentorer for at hjælpe enkeltpersoner med at tænke klart om deres mål, vurdere deres nuværende situation, identificere muligheder og planlægge handlinger. Det er en nyttig værktøj til at støtte personlig og faglig udvikling.