I en ledelseskontekst refererer “feedforward” til en type kommunikation eller feedback, der fokuserer på at give råd, vejledning eller input til fremtidige handlinger, beslutninger eller mål, snarere end at evaluere eller korrigere tidligere handlinger. Feedforward er en proaktiv tilgang til ledelse, hvor ledere eller mentorer giver input og vejledning til medarbejdere eller teammedlemmer med det formål at hjælpe dem med at forbedre deres præstationer, udvikle deres færdigheder eller træffe bedre beslutninger i fremtiden.

Feedforward adskiller sig fra feedback, som normalt involverer evaluering af tidligere præstationer eller handlinger. Feedforward fokuserer på potentialet for forbedring og udvikling, og det er en positiv tilgang, der kan hjælpe med at motivere og inspirere medarbejdere til at nå deres mål.

I praksis kan feedforward inkludere samtaler, hvor ledere eller mentorer giver konstruktive forslag, idéer eller perspektiver til medarbejderne for at hjælpe dem med at opnå deres mål bedre. Det er en effektiv måde at fremme læring og vækst i en organisation og kan bidrage til at skabe en mere positiv og udviklingsorienteret kultur.