Cost Per View

CPV står for “Cost Per View,” hvilket på dansk betyder “Omkostning pr. Visning.” Det er en metrik inden for online markedsføring og reklame, der bruges til at måle omkostningerne ved at få en annonce vist til en bruger på en platform, især i forbindelse med videoannoncering.

CPV er ofte brugt i forbindelse med videoannoncer på platforme som YouTube, hvor annoncører betaler for hver gang deres videoannonce bliver vist til en bruger. Denne visning kan variere i definition afhængigt af platformen, men det indebærer normalt, at brugeren har set mindst et par sekunder af videoen eller at videoen er blevet afspillet til en vis procentdel af dens samlede varighed.

For at beregne CPV tager man de samlede omkostninger for en videoannoncekampagne og dividerer dem med det samlede antal visninger. Her er formlen:

CPV = Total omkostning for annoncekampagnen / Antal visninger

For eksempel, hvis en annoncør har brugt 1.000 kr på en videoannoncekampagne, og annoncen er blevet vist 50.000 gange, vil CPV være:

CPV = 1.000 kr / 50.000 visninger = 0,02 kr pr. visning

CPV er en vigtig metrik for annoncører, der ønsker at evaluere effektiviteten af deres videoannoncekampagner. Det hjælper med at afgøre, hvor meget det koster at få deres videoannoncer vist til en bruger, og det kan bruges til at sammenligne omkostningseffektiviteten af forskellige annonceringsplatforme eller videoannonceringstaktikker.

I videoannoncering er det også vigtigt at overveje andre målinger ud over CPV, såsom visningers gennemsnitlige varighed, klikfrekvens (CTR), og konverteringsrate, da disse faktorer kan give en mere komplet forståelse af, hvordan brugere interagerer med videoannoncer og om de fører til de ønskede handlinger, som annoncøren søger at opnå.

  1. Videoannoncering: CPV er en metrik, der er specielt velegnet til videoannoncering, da det fokuserer på omkostningerne ved at få en videoannonce vist til en bruger. Dette er især relevant på platforme som YouTube, hvor annoncører betaler for, at deres videoannoncer bliver set af brugere før eller under indholdet.
  2. Variation i CPV-priser: Prisen pr. visning kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer, herunder målgruppe, annoncetype, annonceplacering og platformen. Annoncer målrettet en bred målgruppe eller placeret på populære videoer kan have højere CPV-priser, mens mere målrettede annoncer kan have lavere omkostninger pr. visning.
  3. Viewability: For at en visning skal tælle som en “view” eller visning i CPV-metriken, er der ofte visse krav til viewability. Dette kan inkludere krav om, at brugeren skal have set mindst en procentdel af videoen (f.eks. 30 sekunder af en 60 sekunders video) eller have interageret med videoen på en bestemt måde (f.eks. klikket på den).
  4. Mål for videoannoncering: Målet med videoannoncering varierer afhængigt af annoncøren og kampagnen. Nogle annoncører ønsker at øge brandbevidsthed ved at få så mange visninger som muligt til en lav CPV, mens andre fokuserer på konverteringer og måler ROI baseret på de handlinger, brugerne udfører efter at have set videoen.
  5. Engagement og konvertering: Selvom CPV er en vigtig metrik, bør annoncører også overvåge engagement og konverteringseffektivitet i deres videoannoncer. Det kan inkludere målinger som CTR (klikfrekvens), konverteringsrate og gennemsnitlig tid, brugere bruger på webstedet efter at have set videoen.
  6. A/B-testning og optimering: Annoncører kan gennemføre A/B-testning med forskellige videoannoncer, overskrifter eller målgruppeindstillinger for at optimere deres CPV og generelle annonceringsresultater. Ved at analysere, hvilke faktorer der fører til lavere CPV og højere engagement, kan annoncører finjustere deres kampagner.

CPV er en værdifuld metrik i videoannoncering, da det giver annoncører indsigt i, hvor effektivt de bruger deres annoncebudget til at nå deres målgruppe med videoindhold. Det er en metrik, der kan hjælpe med at guide annonceringsstrategien og beslutningsprocessen for at maksimere annonceringsresultaterne inden for dette specifikke område af online markedsføring.