Autentisk ledelse refererer til en tilgang til ledelse, hvor lederen handler på en ærlig, transparent og autentisk måde. Dette indebærer at være sandfærdig over for sig selv og andre, have klare værdier og integritet i beslutningstagning og adfærd. Autentiske ledere søger at opbygge dybe og ægte forbindelser med deres medarbejdere og inspirere dem til at opnå deres bedste potentiale. Her er nogle centrale træk ved autentisk ledelse:

  1. Selverkendelse: Autentiske ledere har en stærk forståelse af sig selv, herunder deres styrker, svagheder, værdier og overbevisninger. De er ærlige over for sig selv om deres egen adfærd og motivationer.
  2. Åbenhed og ærlighed: Autentiske ledere er åbne og ærlige i deres kommunikation. De deler information og tanker, selv når budskabet kan være vanskeligt eller ubehageligt.
  3. Integritet: Autentiske ledere handler i overensstemmelse med deres værdier og principper. De opretholder en høj grad af integritet i deres beslutninger og adfærd.
  4. Tillid og troværdighed: Autentiske ledere opbygger tillid hos deres medarbejdere ved at levere på deres løfter og være pålidelige. Medarbejderne ved, at de kan stole på lederen.
  5. Empati: Autentiske ledere viser empati og forståelse for deres medarbejdere. De er lydhøre over for medarbejdernes bekymringer og behov og viser interesse for deres trivsel.
  6. Værdibaseret ledelse: Autentiske ledere har klare værdier og principper, som de bruger som rettesnor for deres beslutningstagning. De holder fast ved disse værdier, selv når det er svært.
  7. Autentisk kommunikation: Autentiske ledere kommunikerer på en måde, der er ærlig og naturlig. De er ikke bange for at vise deres autentiske personligheder og følelser.
  8. Menneskelig vækst og udvikling: Autentiske ledere arbejder for at hjælpe deres medarbejdere med at vokse og udvikle sig, både personligt og professionelt. De opmuntrer til læring og støtter medarbejderes karriereudvikling.
  9. Inspiration og motivation: Autentiske ledere inspirerer og motiverer deres team ved at demonstrere deres egen passion og engagement. De er rollemodeller for det, de forventer af andre.

Autentisk ledelse betragtes ofte som en effektiv tilgang, da den kan skabe et positivt og tillidsfuldt arbejdsmiljø. Medarbejdere reagerer normalt godt på ledere, der er ærlige, troværdige og empatisk. Den autentiske tilgang til ledelse kan også hjælpe med at opbygge stærke relationer og fremme medarbejderes engagement og loyalitet over for organisationen.